ProSketchpad
ProSketchpad

System informatyczny ProSketchpad™ jest oprogramowaniem zaprojektowanym w celu wspierania istotnych obszarów procesu produkcyjno-usługowego ukierunkowanego na wytwarzanie blaszanych profili giętych.

Opracowany przez Miraclesoft system ProSketchpad™

Wspomaga

Wspomaga zarządzanie dokumentacją, tworzy właściwe warunki do realizacji wybranych celów zarządzania operacyjnego, wpływa na efektywność i wygodę zarządzania procesem produkcji.

Udostępnia

Udostępnia zintegrowane narzędzia przeznaczone do tworzenia szkiców elementów giętych.

Stanowi

Stanowi ujednoliconą i wielościeżkową platformę przepływu pracy, wpisując się w strategię podziału obowiązków i uprawnień.

Jest

Jest podstawą budowy nowoczesnej infrastruktury informatycznej zorientowanej na optymalizację działań i zarządzanie dostępem do scentralizowanych danych.

Cechy systemu

Wypracowane i szeroko konsultowane z przedstawicielami branży scenariusze użycia, doprowadziły do opracowania modelu wspierającego zasadniczo niezbędne i kluczowe elementy procesu produkcyjnego blaszanych profili giętych oraz działalności organizacyjnej związanej z ich wytwarzaniem, biorąc przy tym pod uwagę istotną i możliwie uproszczoną fazę procesu projektowania wytwarzanych elementów.
Dedykowana architektura systemu ProSketchpad™ opracowana została, jako informatyczna platforma obejmująca wspomaganie etapu projektowania produktu oraz jego wyceny, wspomaganie zarządzania czasem jego życia oraz procesem jego wytwarzania, zapewniając przy tym możliwość pracy zdalnej i współpracy z klientem końcowym.
Modułowa budowa systemu ProSketchpad™ ułatwia dopasowanie jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta oraz zapewnia możliwość jego rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności, zarówno w trakcie trwania wdrożenia jak i po jego zakończeniu.
 
Architektura systemu

Biorąc pod uwagę trendy w budowie systemów informatycznych i ryzyko zarządzania danymi przechowywanymi w chmurze oraz bazując na opiniach potencjalnych klientów, opracowano bezpieczną, zapewniającą spójność, zorientowaną na usługi architekturę systemu ProSketchpad™.

Oferuje ona:

Możliwość wielostanowiskowej pracy lokalnej (w sieci firmowej).

Pracy zdalnej za pośrednictwem Internetu.

Możliwość współpracy z przedstawicielami handlowymi oraz klientami.

Kontakt

miraclesoft.pl